PM 2.5

วันที่: 23 ก.พ. 2567 09:16 น. / อ่านแล้ว 432 ครั้ง

         ‘PM 2.5’ เป็นหนึ่งในฝุ่นหลาย ๆ ชนิดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเรา ด้วยฝุ่นดังกล่าวมีขนาดที่เล็กจิ๋วจึงสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง  มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็งจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด ฯลฯ
         ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ควรงดทำกิจกรรมนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือเลี่ยงการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมาก เพราะจะส่งผลให้ร่างกายได้รับปริมาณฝุ่นละอองเข้าไปมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ หรือถ้าต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือใช้ผ้าชุบน้ำให้ชุ่มแล้วปิดจมูกเพื่อป้องกันการหายใจฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย ควรสังเกตคนใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติให้ไปปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
         "ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงควรปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาในที่พักอาศัย ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดบ้านแทนการกวาดบ้าน สำหรับบ้านที่มีระบบปรับอากาศหรือระบบกรองอากาศควรเปลี่ยนหรือหมั่นล้างระบบกรองอากาศเป็นประจำเพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย และนอกจากการดูแลป้องกันสุขภาพตนเองเมื่อเกิดปัญหาหมอกควันแล้วควรช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม ไม่เผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าทุกชนิด หรือสิ่งใดที่ทำให้เกิดควันไฟหรือหมอกควันมากขึ้น และควรดับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทุกชนิดเมื่อจอด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางด้วย