ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่: 20 ก.พ. 2567 18:20 น. / อ่านแล้ว 35 ครั้ง

ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลบึงบูรพ์  และเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริหารสุขภาพของโรงพยาบาลบึงบูรพ์  ให้เป็นไปด้วยความครบถ้วน  ถูกต้อง  ปลอดภัย