เกี่ยวกับโรงพยาบาล

วันที่: 24 ม.ค. 2563 05:54 น. / อ่านแล้ว 2,103 ครั้ง

     โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ 7 บ้านหนองหล่ม ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2524 ด้วยงบประมาณของรัฐตามแผนพัฒนาชนบทยากจน ด้วยงบประมาณ 3,900,000 บาทและได้เปิดบริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2525 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2540

     โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ให้บริการในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในระดับปฐมภูมิแก่ผู้มารับบริการ โดยให้การดูแลในด้านสุขภาพแก่ประชาชนในอำเภอบึงบูรพ์ จำนวน 10,815 คน ซึ่งประกอบด้วย 2 ตำบลคือ ตำบลเป๊าะและตำบลบึงบูรพ์