ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 26 ส.ค. 2566 09:07 น. / อ่านแล้ว 581 ครั้ง

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหหนะและขนส่ง

จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)