ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดม (อเนกประสงค์)

วันที่: 31 ต.ค. 2565 10:13 น. / อ่านแล้ว 847 ครั้ง

ตามประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดม (อเนกประสงค์) ตามแบบเลขที่ รพ.บึงบูรพ์ ๐๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๔๒๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เอกสารแนบ