แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานต้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่: 1 มี.ค. 2564 09:44 น. / อ่านแล้ว 392 ครั้ง

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานต้านการจัดซื้อจัดจ้าง