ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime ๑ g powder for solution for injection

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:39 น. / อ่านแล้ว 373 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Ceftazidime ๑ g powder for solution for injection จำนวน ๔๐๐ vial ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๓๒.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ