ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Dicloxacillin capsule ๒๕๐ mg

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:21 น. / อ่านแล้ว 430 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Dicloxacillin capsule ๒๕๐ mg จำนวน ๑๐ กล่อง/box(๕๐๐ capsule) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๓๐๐.๐๐ บาท 

(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง