ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Seretide Accuhaler ๕๐/๒๕๐ mcg

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:18 น. / อ่านแล้ว 420 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Seretide Accuhaler ๕๐/๒๕๐ mcg, ๖๐ dose จำนวน ๙๖ กล่อง/box(๑ ซอง/sachet)ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๓๗๕.๐๔ บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง