ITA 2564

รายงานผลการประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

วันที่: 29 ส.ค. 2564 22:43 น. / อ่านแล้ว 200 ครั้ง

ภาพกิจกรรมประชุมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

วันที่: 29 ส.ค. 2564 22:39 น. / อ่านแล้ว 181 ครั้ง

รายงานผลการประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

วันที่: 29 ส.ค. 2564 22:37 น. / อ่านแล้ว 198 ครั้ง

ขออนุมัติจัดประชุม

วันที่: 27 ส.ค. 2564 17:03 น. / อ่านแล้ว 177 ครั้ง

กำหนดการประชุม

วันที่: 27 ส.ค. 2564 16:53 น. / อ่านแล้ว 167 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่: 27 ส.ค. 2564 16:52 น. / อ่านแล้ว 192 ครั้ง

โครงการที่ ๘ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่: 27 ส.ค. 2564 15:23 น. / อ่านแล้ว 166 ครั้ง

โครงการที่ ๗ เช่าซื้อเครื่องเอ๊กซเรย์

วันที่: 27 ส.ค. 2564 12:16 น. / อ่านแล้ว 165 ครั้ง