BBHosRadio

facebook

WFDownloads is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
ดาวน์โหลด > New Downloads

WF-Downloads

Total New Downloads: Last Week - 0 \ Last 30 Days - 0

Show: 1 Week - 2 Weeks - 30 Days

Total new downloads for last days


คะแนน ranking รอบที่1 /2555
Submitter: administrator
Released:   Wed, 18-Apr-2012
 
Download Now  

คะแนน ranking รอบที่1 /2555 ผมลองทำเป็นกราฟแยกรายข้อไว้นะครับเพราะดูของ สสจ.บางครั้งก็ดูยาก
Downloads 726
File Size: 49.58 Kb

Rating:    (0 Votes)

Reviews:   (0)

Mirrors Available: 0
 
Price: Free | Platform: None | License: None | Limitations: None

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยนอก
Submitter: administrator
Released:   Fri, 08-Jul-2011
 
Download Now  

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยอาการไม่คงที่ ประชุมเมื่อ 8 ก.ค. 54
Downloads 18793
File Size: 11.91 Kb

Rating:    (0 Votes)

Reviews:   (0)

Mirrors Available: 0
 
Price: Free | Platform: None | License: None | Limitations: None

แบบประเมินตนเองงานผู้ป่วยนอก
Submitter: administrator
Released:   Wed, 06-Jul-2011
 
Download Now  

แบบประเมินตนเองงานผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2554
Downloads 4056
File Size: 35.74 Kb

Rating:    (0 Votes)

Reviews:   (0)

Mirrors Available: 0
 
Price: Free | Platform: None | License: None | Limitations: None

สารสนเทศงานผู้ป่วยนอก 2554
Submitter: administrator
Released:   Thu, 30-Jun-2011
 
Download Now  

สารสนเทศงานผู้ป่วยนอก 2554 เป็นตารางเปล่านะครับกรอกข้อมูลลงไปจะแสดงกราฟโดยอัตโนมัติ
Downloads 1825
File Size: 16.6 Kb

Rating:    (0 Votes)

Reviews:   (0)

Mirrors Available: 0
 
Price: Free | Platform: None | License: None | Limitations: None

ตารางคำนวนภาระงานผู้ป่วยนอกปี 54
Submitter: administrator
Released:   Thu, 30-Jun-2011
 
Download Now  

ตารางคำนวนภาระงานผู้ป่วยนอกปี 54 คิดไว้ 2 แบบคือแบบ 50 ต่อ 1 และแบบของสภาการพยาบาลเป็นตาราง Exel แก้ไขได้นะครับ
Downloads 24876
File Size: 12.58 Kb

Rating:    (0 Votes)

Reviews:   (0)

Mirrors Available: 0
 
Price: Free | Platform: None | License: None | Limitations: None

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 11 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ดาวน์โหลด )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 11

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3