ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ

วันที่ 2011/9/9 11:00:00 | หัวข้อ: จัดซื้อจัดจ้าง.......::

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
(ยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูใหญ่ อำเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยงบประมาณค่าเสื่อมตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔
ประกาศสอบราคา วันที่ 8 กันยายน 2554 ยื่นรับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2554 ถึง 22 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ เปิดซอง วันที่ 23 กันยายน 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ เวลา 10.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045 689292 หรือ www.ssko.moph.go.th หรือ www.bbhos.comบทความนี้มาจาก โรงพยาบาลบึงบูรพ์
http://bbhos.com/bbhos

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://bbhos.com/bbhos/modules/news/article.php?storyid=59