เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 2019/9/9 14:59:56 | หัวข้อ: จัดซื้อจัดจ้าง.......::


ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
สติกเกอร์ม้วน ๕x๓ ซม. จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดวง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒


พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลบึงบูรพ์
http://bbhos.com/bbhos

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://bbhos.com/bbhos/modules/news/article.php?storyid=238