ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 2019/6/27 11:40:51 | หัวข้อ: ข่าวสารงานประกันสุขภาพ

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่อต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
รถยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.


บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลบึงบูรพ์
http://bbhos.com/bbhos

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://bbhos.com/bbhos/modules/news/article.php?storyid=236