ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 2019/6/27 11:30:19 | หัวข้อ: ข่าวสารงานประกันสุขภาพ

จังหวัดศรีสะเกษโดยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลบึงบูรพ์
http://bbhos.com/bbhos

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://bbhos.com/bbhos/modules/news/article.php?storyid=234