BBHosRadio

facebook


นำเสนอเหตุการบ้านเมืองและข่าวทั่วไป
« 1 (2) 3 »
ข่าวสารทั่วไป : การเช่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล)
โดย administrator เมื่อ 2019/12/13 14:25:23 (13 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA
โดย administrator เมื่อ 2019/12/12 14:04:59 (17 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดย administrator เมื่อ 2019/12/3 13:50:00 (53 อ่าน)

ด้วยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ จัดหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายงาน) สังกัดโรงพยาบาลบึงบูรพ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ... | 373 ไบต์
ข่าวสารทั่วไป : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดย administrator เมื่อ 2019/12/3 13:46:00 (285 อ่าน)

ด้วยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ จัดหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายงาน) สังกัดโรงพยาบาลบึงบูรพ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ... | 373 ไบต์
ข่าวสารทั่วไป : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
โดย administrator เมื่อ 2018/1/19 8:08:02 (442 อ่าน)

ด้วยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม ->>https://www.dropbox.com/s/5ft3l75kp213d90/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf?dl=0

« 1 (2) 3 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 6 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 6

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3