BBHosRadio

facebook


ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลบึงบูรพ์
(1) 2 3 4 ... 36 »
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 โดย administrator เมื่อ 2019/12/26 14:19:39 (181 อ่าน)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้มารายงานตัวในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
โดย administrator เมื่อ 2019/12/26 14:10:00 (81 อ่าน)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ให้มารายงานตัวในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.รายละเอียดผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย administrator เมื่อ 2019/12/12 14:15:54 (60 อ่าน)
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2019/9/9 14:59:56 (122 อ่าน)


ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
สติกเกอร์ม้วน ๕x๓ ซม. จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดวง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒


พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง
โดย administrator เมื่อ 2019/6/27 11:41:50 (165 อ่าน)

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่อต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
รถยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

(1) 2 3 4 ... 36 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 23 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 23

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3