BBHosRadio

facebook


เสนอข่าวสารงานประกันและสิทธิว่างต่าง ๆ
(1) 2 3 4 ... 8 »
ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : 4.ประกาศซื้อ-podophyllin-15
โดย administrator เมื่อ 2019/2/12 8:21:19 (43 อ่าน)


ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
podophyllum paint ๒๕%, ๑๕ml จำนวน ๒๔ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทยาศรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์


ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : ให้ สอ.ดาวน์โหลดสิทธิว่าง
โดย administrator เมื่อ 2011/5/17 22:28:39 (1724 อ่าน)

ให้ดาวน์โหลดสิทธิว่างเดือน พฤษภาคม 2554 รวมรอพิสูจน์สถานะ ดาวน์โหลดได้ที่หน้าดาวน์โหลด

ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : ข้อมูลหมดสิทธิประกันสังคม 54
โดย administrator เมื่อ 2011/3/24 11:21:11 (1625 อ่าน)

ข้อมูลหมดสิทธิประกันสังคม 54 ให้ดาน์โหลดได้ที่หน้าดาวน์โหลด

ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : สิทธิว่างเดือน มีนาคม 2554
โดย administrator เมื่อ 2011/3/14 13:30:02 (1517 อ่าน)

สิทธิว่างเดือน มีนาคม 2554 รวมรายการรอพิสูจน์สถานะ ให้ดาวน์โหลดได้ที่หน้าดาวน์โหลด

ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : รายชื่อผู้หมดสิทธิประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2554
โดย administrator เมื่อ 2011/3/1 11:17:51 (1510 อ่าน)

รายชื่อผู้หมดสิทธิประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ให้ สอ ทั้งสองแห่งดาวน์โหลดได้ที่หน้าดาวน์โหลด

(1) 2 3 4 ... 8 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 6 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 6

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3