BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
โดย administrator เมื่อ 2016/9/5 11:41:48 (280 อ่าน)

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
- เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จานวน ๒ เครื่อง
วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 17 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 17

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3