BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน ๑ รายการ
โดย administrator เมื่อ 2016/8/20 21:50:50 (301 อ่าน)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
- รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จานวน ๑ คัน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 16 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 16

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3