BBHosRadio

facebook

ข่าวสารทั้งหมด
มีนาคม 2020
ธันวาคม 2019
กันยายน 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
ธันวาคม 2018
ตุลาคม 2018
กันยายน 2018
สิงหาคม 2018
กรกฏาคม 2018
มิถุนายน 2018
พฤษภาคม 2018
เมษายน 2018
มีนาคม 2018
กุมภาพันธ์ 2018
มกราคม 2018
มิถุนายน 2017
กันยายน 2016
สิงหาคม 2016
กรกฏาคม 2016
มกราคม 2016
ตุลาคม 2015
มีนาคม 2015
กุมภาพันธ์ 2015
มกราคม 2015
ธันวาคม 2014
สิงหาคม 2014
มิถุนายน 2014
มีนาคม 2014
พฤษจิกายน 2013
ตุลาคม 2013
กันยายน 2013
กุมภาพันธ์ 2013
สิงหาคม 2012
พฤษภาคม 2012
ธันวาคม 2011
ตุลาคม 2011
กันยายน 2011
กรกฏาคม 2011
มิถุนายน 2011
พฤษภาคม 2011
มีนาคม 2011
กุมภาพันธ์ 2011
พฤษจิกายน 2010
ตุลาคม 2010
กันยายน 2010
สิงหาคม 2010
กรกฏาคม 2010
มิถุนายน 2010
พฤษภาคม 2010
เมษายน 2010
มีนาคม 2010
กุมภาพันธ์ 2010
ธันวาคม 2009
พฤษจิกายน 2009
ตุลาคม 2009
กันยายน 2009
สิงหาคม 2009
บทความการทำงานเข้าชมวันที่
จัดซื้อจัดจ้าง.......::: ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน2252019/12/26 14:19
จัดซื้อจัดจ้าง.......::: ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน1232019/12/26 14:10
ข่าวสารงานประกันสุขภาพ: ประกาศผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน2992019/12/23 11:46
ข่าวสารทั่วไป: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.2562หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน762019/12/13 14:51
ข่าวสารทั่วไป: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2562หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน632019/12/13 14:50
ข่าวสารทั่วไป: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน672019/12/13 14:48
ข่าวสารทั่วไป: แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๒หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน612019/12/13 14:46
ข่าวสารทั่วไป: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน602019/12/13 14:27
ข่าวสารทั่วไป: การเช่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล)หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน302019/12/13 14:25
จัดซื้อจัดจ้าง.......::: แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน932019/12/12 14:15
ข่าวสารทั่วไป: รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITAหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน322019/12/12 14:04
ข่าวสารทั่วไป: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน742019/12/3 13:50
ข่าวสารทั่วไป: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน4092019/12/3 13:46
มีทั้งหมด 13 บทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 11 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 11

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3